Компьютерная Академия Шаг | Полноценное IT-образование‎. Авторские методики, преподаватели-практики, 100% практических занятий. Ты будешь понимать принципы программирования и сможешь выбрать свой путь в IT.

Ваш браузер устарел!

Вы пользуетесь устаревшим браузером Internet Explorer. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы сайта отображаются некорректно, и могут работать не все функции. Рекомендуем просматривать сайт с помощью актуальных версий браузеров Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera Microsoft Edge

Biz inanırıq ki, hər kəs java proqramçısı ola bilər. Bu məqsədə çatmaq üçün sizdən yalnız istək, səy və intizam tələb olunur. Qalanını biz öz üzərimizə götürürük.

Dəyərlərimiz

Bizim dəyərlərimiz

STEP IT Academy-də təhsil effektiv tədrisin üç əsas zəruri tərkib hissəsinə əsaslanır

Aktual proqram

Bizim tələbələrin aldığı bilik və bacarıqlar şirkətlərin bu günkü və gələcək tələblərinə uyğun olmalıdır. Buna görə də biz hər altı aydan bir kurs proqramlarına baxır və onları yeniləyirik.

Müəllim-praktiklər

STEP IT Academy-nin müəllimləri – aparıcı İT şirkətlərin minimum 5 il iş təcrübəsi olan mütəxəssisləridir. Dərslərdə tələbələr real praktikadan yalnız aktual bilikləri əldə edirlər.

Dost mühit

Biz müəllim və tələbələrin eyni səviyyədə ünsiyyət qura biləcəyi xüsusi təhsil mühiti yaratmışıq. Bizim təhsil otaqlarımız və laboratoriyalarımız rahat iş yerləri, kompüter texnikaları və lisenziyalı proqram təminatları ilə təchiz edilib.

Kimlər üçün

Proqram kim üçün hazırlanıb

Məktəblilər və məzunlar (15-18 yaş)

proqramçı olmaq arzunuzu sonraya qoymadan ilk peşənizi almaq

Ali təhsil müəssisələrinin tələbələri (18-23 yaş)

universitet təhsili ilə paralel ikinci ixtisası mənimsəmək

Digər peşələrin nümayəndələri (23-55 yaş)

o kəsləri ki, cari karyera və maliyyə perspektivləri qane etmir, proqram təminatı tərtibatçısı ixtisası üzrə yenidən təhsil ala və İT sahəsində karyeralarını qura bilərlər.

İT-ixtisasını artırmaq istəyən hər kəs (18-55 yaş)

öz biliklərini sistemləşdirəcək və müasir İT-də tələb olunan iş bacarıqları əldə edəcəklər

Tədris

Tədris proqramı

Proqramın IT bazarının real tələbləri əsasında qurulub Bizim metodistlər və müəllimlər daim onların yenilənməsi və yaxşılaşdırılması üzərində işləyirlər ki, STEP IT Academy-nin məzunları şirkətlərin qarşısında özlərini layiqli göstərə bilsinlər.

 • "Java" proqramlaşdırma dilinə giriş. Dəyişənlər, məlumat növləri, operatorlar;
 • Məntiqi operatorlar, şaxələnmə operatorları, bit operatorları;
 • Dövrlər;
 • Sətirlər, bir-ölçülü massivlər, çox ölçülülər;
 • Metodlar (statik metodlar nümunəsində);
 • Obyekt - yönümlü proqramlaşdırma;
 • İstisnalar. JavaCollectionFramework;
 • Fayllar ilə iş. Çox axınlılıq;
 • Məlumat bazaları nəzəriyyəsinə giriş;
 • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sorğuları;
 • Çox cədvəlli məlumat bazaları. Aqreqat və birləşmə funksiyaları;
 • Təqdimatlar, saxlama prosedurları, triggerlər;
 • Veb - texnologiyaya giriş. HTML strukturu. HTML və CSS vasitəsilə mətnin formatlaşdırılması;
 • Yerləşdirmə. Veb - səhifələrin bloklar ilə düzümü. Formalar. Freymlər;
 • JavaScript-ə giriş;
 • Obyekt. Massivlər. Array Obyekti. Sətirlər. String obyekti. Date obyekti. Math obyekti;
 • Browser Object Model. Document Object Model. Formalar, Formanın həqiqliyinin yoxlanması. Cookie - dən istifadə;
 • JSON, Ajax;
 • Şəbəkə texnologiyalarına giriş;
 • Şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqəsi;
 • Java - dan istifadə etməklə, server həllərinin yaradılmasına giriş;
 • Məlumat mənbələri ilə qarşılıqlı əlaqə;
 • JavaServer Pages. Tags, Cookies, Session;
 • Spring-ə giriş;
 • Hibernate -ə giriş;
Ətraflı proqramı yükləmək
Bacarıqlar

Kursu bitirdikdən sonra nələri bacaracaqsınız

 • Java -dan istifadə etməklə, proqramın əsaslı yaranma prinsiplərini anlaya biləcəksiniz;
 • Obyekt - yönümlü proqramlaşdırma prinsiplərinə bələd olacaqsınız;
 • Müxtəlif çətinlik səviyyələrində sinifləri layihələndirə biləcəksiniz;
 • Praktiki tapşırıqların həlli üçün iyerarxiya siniflərini yarada biləcəksiniz;
 • JCF siniflərini seçə və onlardan istifadə edə biləcəksiniz;
 • Java - nın çox axınlı mexanizmini anlaya biləcəksiniz;
 • SQL strukturlu sorğular dilini anlaya biləcəksiniz. Məlumat bazasını normallaşdırmağı bacaracaqsınız;
 • HTML, CSS, JavaScript əsaslarını biləcək və tətbiq etməyi bacaracaqsınız. Müxtəlif hadisələrin funksiya-tərtibatını yaradacaqsınız
 • BOM və DOM - un fərqini anlayacaqsınız və onların obyektləri ilə qarşılıqlı əlaqədə ola biləcəksiniz;
 • JSON - dan istifadə edərək, məlumatları silsiləli etməyi və təhlil etməyi bacaracaqsınız;
 • Ajax - ın köməyi ilə asinxron sorğuların yaradılması prinsipllərinə sahiblənəcəksiniz;
 • Java - dan istifadə etməklə, server həllərinin əsaslı yaradılması prinsiplərini anlayacaqsınız;
Təhsil formaları

Təhsil formaları

İllik kurslar

ayda 250 azn-dən

İllik kurslar IT təhsilini universitet və ya iş ilə uyğunlaşdırmaq imkanı yaradır. Hər həftə tələbə müəllim tərəfindən konsultasiya alır və fərdi iş üçün elektron dərslər əldə edir. Həmin dərslərdə nəzəi hissə, məsələlərin həll yolları, instkursiyalar, ev tapşırıqları interaktiv videolar və digər materiallar mövcüddur

Azərbaycan

2 semestr - 1 il

15-55 yaş arası

Həftədə 2 dəfə 2 qoşa dərs

Akademiyada təhsil necə qurulub

STEP IT Academy-də təhsil dəqiq alqoritm üzərində qurulub. Dərslərin əvvəlində siz bilik alırsınız. Həmin biliklərin təcrübədə və ev tapşırıqlarında tətbiqi ilə bacarıq formalaşır. Dəfələrlə yeni bacarığı tətbiq edərək, nümunələri, məsələləri, laboratoriya işlərini, testləri həll edərək, siz bacarığınızı inkişaf etdirirsiniz. Tələbənin bacarığı real layihələrin hazırlanmasına, kurs və diplom işlərinin müdafiəsinə, biznes-yönümlü məsələlərə, müsabiqə və hakatonlarda iştiraka yönləndirildiyi zaman səriştə üzə çıxır. Şirkətə sizin biliyiniz lazım deyil. Ona iş məsələlərinin və biznes-proseslərin həllində səriştəniz lazımdır.

Təhsil necə aparılır

Təhsil necə aparılır

1c_year_quote_text2

Təhsili bitirdikdən sonra tələbələr STEP IT Academy-nin beynəlxalq diplomu ilə təltif olunurlar

Həmçinin tələblər partnyor şirtkərlərin sertifikatlarına yiyələnirlər

Məzunlarımız harada işləyir

Məzunlarımız harada işləyir

Geri zəng sifariş etmək

Bu sayt Cookies istifadə edir

Məxfilik Siyasəti və Qanuni Məlumat