STEP IT Academy! 1999-cu ildən bəri öyrənirik. Süni intellektlə əvəz edilməsi mümkün olmayan proqramçı, dizayner və sistem mühəndisləri hazırlayırıq. Bunun üçün profil üzrə dərin biliklərdən əlavə, məsələləri baş düşməyi, hazır layihələr formasında düşünməyi və komandada işləməyi öyrədirik.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Yay IT Düşərgəsinə qəbul artıq başlayıb!

26

gün

18

saat

05

dəqiqə

Endirim əldə edin!
ШАГ логотип

Gələcəyə doğru bir addım: hibrid təhsilə keçid

IT Step

Proqramlaşdırma

Kibertəhlükəsizlik

Dizayn

26.08.2020

1034 blog_count_views_2_4

3 mart 2020-ci il tarixində ənənəvi təhsildən distant təhsilə keçid zərurəti ilə üzləşdiyimiz zaman aşkar etdik ki, STEP IT Academy-nin 20 illik fəaliyyəti dövründə yaratdığı bir çox tədris alətləri tədrisin keyfiyyətini praktiki olaraq aşağı salmadan distant təhsilə keçmək imkanı verdi.

 

 • Bu, ilk növbədə “MyStat” – tədrisin idarəedilməsi sistemidir (Learning Management System). Akademiyada tələbələrin maksimum dərəcədə məhsuldar təhsil alması üçün lazım olan zəruri alətlər burada toplanıb: onlayn gündəlik, tədris materiallarından ibarət resurslar, müvəffəqiyyətin reytinq sistemi və tələbəni motivasiya etmək sistemi. Bu sistem zamanla məhdudlaşmayıb, bu səbəbdən tələbə vaxtdan və məkandan asılı olmayaraq biliklər əldə edə bilər. Bunun üçün əlaltında internetə qoşulma imkanının olması yetərlidir.
   
 • Logbook – müəllimlər üçün resurs. Bu resursda müəllim işi üçün zəruri olan metodik materialları əldə edir, tələbələrin dərsdə iştirakını qeyd edir, bütün işlər üzrə tələbləri qiymətləndirir, həmçinin burada ev tapşırıqlarını verir və onları tələbələrdən qəbul edir. Logbook vasitəsi ilə müəllim həmçinin tədris hissəsi əlaqə saxlayır: müəyyən zaman aralığı üçün dərs cədvəlini alır və tələbələr haqqında rəylər yerləşdirir.
   
 • Bilavasitə distant təhsilin aparılması aləti – Microsoft Teams. Akademiyamıza daxil olan hər bir tələbə üçün avtomatik olaraq  Microsoft Office 365 məhsullarına giriş imkanı verilir. Bu tələbələrə imkan verdi ki, əvvəlcədən yazılmış hazır videolara baxmadan, real zaman rejimində müəllimi görüb, eşitməklə onunla işləyə bilsinlər. Müəllim tələbələrin öz kompüterlərində nə etdiyini görür, tələbələr isə müəllimi və dərsin praktik hissəsini izah edərkən onun kompüter ekranını görürlər.
   
 • Geniş metodik baza: tədris proqramlarının bütün mövzuları üzrə müəllif hüquqlu materiallar, auditoriyada və sərbəst iş üçün tövsiyə xarakterli praktik tapşırıqlar, testlər, təqdimatlar, videolar, ədəbiyyat və məqalələr. Yekun layihə işləri və yaradıcılıq işləri də nəzərdə tutulub.

 

Dünya üzrə hazırki vəziyyət qeyri-stabildir, həkimlərin tövsiyələrindən asılı olaraq karantin rejimi gücləndiriləcək və ya yüngülləşdiriləcək. Çox təəssüf ki, biz buna təsir edə bilmirik, buna görə öz işimizi müasir dünyanın şərtlərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Biz indi hibrid təhsil formasına keçməliyik, hansı ki, özündə əyani və distant təhsilin müsbət tərəflərini birləşdirir və çox ehtimal ki, yaxın 10 ildə bilik ötürülməsinin əsas forması olacaq. Hibrid təhsilin mahiyyəti qrup tələbələrinə özlərinə rahat formatı – əyani və ya distant təhsili seçmək imkanının verilməsidir.

 

Hibrid təhsil nədir?

 

 

Hibrid təhsil indiki şərtlərdə optimal təhsil mühitinin yaradılması üçün yeni, qabaqcıl texnologiyaların köhnə, sınanılmış metodlar ilə birləşməsindən ibarətdir.

 

Hibrid təhsilin xüsusiyyətləri:

 • özündə klassik və yeni texnologiyaları birləşdirir
 • bütün tələbələr – həm klassik təhsilə öyrəşənlər, həm də yenilik tərəfdarları üçün uyğundur.
 • daha öncə mövcud olan texnologiyalar öz işini davam etdirir
 • daha təhlükəsizdir və bilik səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmur

 

Akademiyanın 6 ay ərzində yalnız distant təhsil rejimində işləyən əməkdaşlarının və müəllimlərinin qazandıqları iş təcrübəsi sayəsində həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün tamamilə yeni tədris proqramları hazırlandı və istifadəyə verildi.

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu günün reallığında hibrid həll yeganə məqbul variantdır. Bu cür tədris daha çox fərdi və tələbə yönümlüdür: biz tələbənin tədris prosesindəki rolunu təyin edirik. Hazırda tələbə öz təhsilinin sərhədlərini müstəqil olaraq, təhsil müəssisəsinin müşahidəsi və rəhbərliyi altında genişləndirə bilər. Bütün tələbələr həm fərdi, həm qrup halında inzibati-müəllim heyəti tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət altındadırlar.

Hibrid təhsil öz-özünə yarana bilməz. Həm müəllimlər, həm tədris hissəsi, həm də tələbələr tərəfindən əlavə səylərə ehtiyaca var. Belə yeni modellər təhsilin inkişafına impuls verir, onlar daha effektiv, əlçatan, fərd yönümlüdür və zamanla ənənəvi metodlar üzərində üstünlüyə malik olacaqlar.

 

Nəyi və necə birləşdiririk?

 

 

Hibrid format tədrisdə hər zaman istifadə olunub, lakin əvvəllər qarışıq tədris forması leksiyalar, laboratoriyalar, kitablar və ya paylanan materiallar və ev tapşırıqları ilə məhdudlaşırdı. Bu gün STEP IT Academy-nin seçimli tədris yanaşmaları mövcuddur, o cümlədən sinxron və asinxron onlayn formatlar.

 • İşin və təhsilin birləşdirilməsi

Təşkilatlarda təhsilin əsl uğuru və effektivliyi işin və təhsilin ayrılmaz olmasına əsaslanır. İş təhsilin məzmununun mənbəyi olur, təhsil tələbata uyğun və iş yerində işin icrası zərurətinə uyğun əlçatan olur. Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, fiziki sinif anlayışı öz mənasını itirir, iş təhsilə çevrilir və bu daimi prosesdir.

 • Fərdi və qrup tədrisinin birləşdirilməsi

Avtomatlaşdırılmış tədris texnologiyaları fərdi təhsil və treyninqlərin aparılması imkanı yaratsa da, burada hər şey təhsil alanın nəzarəti altında olmasına baxmayaraq, heç də həmişə təhsil alana ilham vermir və motivə etmir. Bunun əksinə, birgə (qrup formasında) təhsil şagirdlər arasında dinamik ünsiyyətə şərait yaradır ki, bu da bilgi mübadiləsinə gətirib çıxarır.

 • Müəllif hüquqlu materialların və xarici materialların birləşdirilməsi

Müəyyən sahə, məhsul və ya prosesə dair texniki bilik və bacarıqların formalaşdırılması üçün ən yaxşı vasitə müəllif proqramlarıdır. Lakin təhsildə mövcud təhsil müddəti və büdcəsi çərçivəsində müxtəlif ehtiyaclar üçün müəllif proqramlarının hazırlanması çox zaman yerinə yetirilməsi çətin məsələdir. Hazır proqramlar bu məsələnin həllində kömək edə bilər, lakin onlar daha çox ümumi xarakter daşıyır və geniş auditoriya tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulub.

 • Və tam yeni istiqamət: əyani və distant təhsilin birləşdirilməsi

Hazırki şəraitdə bu təhsil forması digərləri ilə müqayisədə daha maraqlıdır. Tədris materialları və tapşırıqlar bizim Mystat sistemində, YouTube və ya MS Teams kimi sosial şəbəkələrdə yerləşdirilə bilər və qarışıq tədrisin aparılmasına şərait yarada bilər, məsələn, tələbə zəruri hallarda və ya öz istəyi ilə bilavasitə sinfə gələ bilər.

 

Hibrid təhsilin üstünlükləri

 

 • Tələbə bilavasitə dərsə hazırlaşmalı və dərsdə iştiraka qədər işini görməlidir.
 • Digər tələbə və müəllimlər ilə sürətli onlayn ünsiyyət hesabına tələbələrin motivasiyası artır.
 • Müəllif materiallarının və ümumi materialların birləşdirilməsi tələbələrə öyrəndikləri fənn üzrə biliklərini dərinləşdirmək imkanı verir
 • Rahat dərs qrafiki
 • Çevik dəyişən tədris ili
 • Müxtəlif üsullar ilə tədrisin keyfiyyətinə nəzarət etmək imkanı: mentorların iştirakı, dərslərin yazılması, yoxlama siyahıları və s.
 • Komanda formasında tədris. Hibrid təhsil – tədris prosesini sosial və şəffaf edən komanda fəaliyyətidir.
 • Evdə iş. Müəllim və tələbələr məsafədən işləyə bilərlər. Tədris prosesinə xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi imkanı yaranır.
 • Gender və sosial ayrıseçkiliyin olmaması: hibrid təhsil zamanı maddi rifah səviyyəsi, fiziki məhdudiyyətlər və ya gender ayırseçkilikləri ilə bağlı problemlər əhəmiyyətli dərəcədə azalmış olur.

 

Xülasə: Akademiya 20 illik fəaliyyətində hazırda hibrid təhsil adlanan sahədə çox irəli gedib:

 

 • Müəllif proqramları Microsoft, Cisco, Autodesk proqramları ilə bərabər tədris olunur
 • Tələbələr həm fərdi, həm də qrup halında tapşırıqları yerinə yetirirlər.
 • Tələbələrimizin əksəriyyəti artıq 2-ci semestrdən təhsili və İT şirkətlərdəki işlərini birlikdə aparırlar
 • Sinifləri interaktiv sistemlər ilə təchiz etməklə planetin istənilən nöqtəsindən dərslərə giriş imkanı yaradılır

 

Hazırda hibrid təhsilin bütün 4 tərkib hissəsinə sahib olmaqla, Akademiya 2020-ci ilin sentyabr ayından bütün arzu edənlərə hibrid təhsil formasını tətbiq etməyə başlayacaq.  Müəllif::

IT Step

STEP IT Academy

Dizayn

Dizayn düşüncəsi nədir və müasir dizaynda necə istifadə olunur?

Dizayn düşüncəsi müasir dizayn sənayesində istifadə olunan məşhur bir termindir. Son vaxtlar getdikcə daha çox populyarlıq qazanır. Gəlin dizayn təfəkkürü nədir, onun müasir dizaynda necə istifadə edildiyi, biznesə və yeni başlayan peşəkarların karyerasına hansı faydalar gətirdiyindən danışaq. Dizayn düşüncəsi nədir? Dizayn düşüncəsi müasir dizaynda innovativ həllər yaratmaq, səmərəliliyi artırmaq və istifadəçi təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan bir üsuldur. O, həmçinin biznesdə yeni məhsul və xidmətlər yaratmaq, prosesləri təkmilləşdirmək və komandaları idarə etmək üçün istifadə olunur. Sadə dillə desək, dizayn düşüncəsi insanların ətrafımızdakı dünya ilə necə düşündüyü və qarşılıqlı əlaqəsi əsasında dizayn yaratmağa yanaşma

ШАГ логотип

Dizayn

UI dizayna giriş: Effektiv və cəlbedici interfeyslərin yaradılması

İstifadəçi interfeysi (UI) dizaynı effektiv və cəlbedici veb-saytların yaradılmasında mühüm rol oynayır. UI dizaynı istifadəçilərin interfeyslə necə qarşılıqlı əlaqəsindən, hansı emosiyaları yaşadıqlarından və sayt və ya proqramdan istifadənin onlar üçün nə qədər asan olduğuna görə məsuliyyət daşıyır. UI dizaynerinin rolu yalnız funksional deyil, həm də istifadəçilər üçün xoş olan interfeys yaratmaqdır. Hər bir elementin yaxşı tərtib edildiyi, məlumatın asan şəkildə oxunduğu, düymələrin və keçidlərin asan tapıldığı, rənglərin və şriftlərin ahəngdar olduğu bir veb-sayt təsəvvür edin. Bu sayt çox güman ki, istifadəşilər üçün cəlbedici olacaq və onlar orada vaxt keçirməkdən zövq alacaqlar. UI dizaynının işi də məhz bu yerdə başlayır. Veb saytlar üçün cə

ШАГ логотип

Proqramlaşdırma

Proqramlaşdırma öyrənmək hansı soft skills-i inkişaf etdirir?

Soft skills və ya çevik bacarıqlar müasir sosial və biznes mühitimizdə çox mühüm rol oynayır. Bunlar başqaları ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqə qurmağa, problemləri uğurla həll etməyə və məqsədlərimizə çatmağa kömək edən bacarıqlardır. Bunlara ünsiyyət, liderlik, yaradıcılıq, uyğunlaşma və s. kimi keyfiyyətlər daxildir. Proqramlaşdırmanı öyrənmək bizə yalnız texniki bacarıqlar qazandırmır, həm də müxtəlif soft skills-i inkişaf etdirməyə kömək edir. Proqramlaşdırma analitik düşüncə, problem həlli, komanda işi və əzmkarlıq tələb edir. Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi prosesində hansı xüsusi soft skills-in inkişaf etdirildiyinə və onların şəxsi və peşəkar inkişaf üçün niyə bu qədər vacib olduğuna baxaq. Düşüncənin inkişafı Analitik düşüncə Proqramlaşdırmanı &o

ШАГ логотип

Dizayn

3D Yaradıcılıq Dünyasında: 3D Modelləşdirməyə yeni başlayanlar üçün bələdçi

3D modelləşdirmə müxtəlif sahələrin və sənayelərin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bu, unikal vizual təsvirlər, animasiyalar, virtual dünyalar və daha da artığını yaratmağa imkan verir. Növbəti bölmələrdə biz ən yaxşı 3D modelləşdirmə proqramına, səmərəli iş üçün kompüter tələblərinə, iş imkanlarına və bu maraqlı sahəni kəşf etmək üçün ilkin addımlara daha yaxından nəzər salacağıq. 3D modelləşdirmə vizuallaşdırıla və müxtəlif sahələrdə istifadə edilə bilən üçölçülü obyektlərin və səhnələrin yaradılması prosesidir. O, memarlıqda, oyun sənayesində, animasiyada, reklamda, mediada, tibbdə və real və təfərrüatlı vizual təsvirlərin yaradılmasının vacib olduğu bir çox digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Memarlıqda 3D modelləşdirmə memarlara binaların və məkanların virtua

ШАГ логотип

Yay Düşərgəsi

Yay Kompüter Düşərgəsinə artıq yığım başlayıb!

Ətraflı

Bu sayt Cookies istifadə edir

Gizlilik Siyasəti