STEP IT Academy! 1999-cu ildən bəri öyrənirik. Süni intellektlə əvəz edilməsi mümkün olmayan proqramçı, dizayner və sistem mühəndisləri hazırlayırıq. Bunun üçün profil üzrə dərin biliklərdən əlavə, məsələləri baş düşməyi, hazır layihələr formasında düşünməyi və komandada işləməyi öyrədirik.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ШАГ логотип

Gələcəyə doğru bir addım: hibrid təhsilə keçid

11.09.2020

474 blog_count_views_2_4

3 mart 2020-ci il tarixində ənənəvi təhsildən distant təhsilə keçid zərurəti ilə üzləşdiyimiz zaman aşkar etdik ki, STEP IT Academy-nin 20 illik fəaliyyəti dövründə yaratdığı bir çox tədris alətləri tədrisin keyfiyyətini praktiki olaraq aşağı salmadan distant təhsilə keçmək imkanı verdi.

 

 • Bu, ilk növbədə “MyStat” – tədrisin idarəedilməsi sistemidir (Learning Management System). Akademiyada tələbələrin maksimum dərəcədə məhsuldar təhsil alması üçün lazım olan zəruri alətlər burada toplanıb: onlayn gündəlik, tədris materiallarından ibarət resurslar, müvəffəqiyyətin reytinq sistemi və tələbəni motivasiya etmək sistemi. Bu sistem zamanla məhdudlaşmayıb, bu səbəbdən tələbə vaxtdan və məkandan asılı olmayaraq biliklər əldə edə bilər. Bunun üçün əlaltında internetə qoşulma imkanının olması yetərlidir.
   
 • Logbook – müəllimlər üçün resurs. Bu resursda müəllim işi üçün zəruri olan metodik materialları əldə edir, tələbələrin dərsdə iştirakını qeyd edir, bütün işlər üzrə tələbləri qiymətləndirir, həmçinin burada ev tapşırıqlarını verir və onları tələbələrdən qəbul edir. Logbook vasitəsi ilə müəllim həmçinin tədris hissəsi əlaqə saxlayır: müəyyən zaman aralığı üçün dərs cədvəlini alır və tələbələr haqqında rəylər yerləşdirir.
   
 • Bilavasitə distant təhsilin aparılması aləti – Microsoft Teams. Akademiyamıza daxil olan hər bir tələbə üçün avtomatik olaraq  Microsoft Office 365 məhsullarına giriş imkanı verilir. Bu tələbələrə imkan verdi ki, əvvəlcədən yazılmış hazır videolara baxmadan, real zaman rejimində müəllimi görüb, eşitməklə onunla işləyə bilsinlər. Müəllim tələbələrin öz kompüterlərində nə etdiyini görür, tələbələr isə müəllimi və dərsin praktik hissəsini izah edərkən onun kompüter ekranını görürlər.
   
 • Geniş metodik baza: tədris proqramlarının bütün mövzuları üzrə müəllif hüquqlu materiallar, auditoriyada və sərbəst iş üçün tövsiyə xarakterli praktik tapşırıqlar, testlər, təqdimatlar, videolar, ədəbiyyat və məqalələr. Yekun layihə işləri və yaradıcılıq işləri də nəzərdə tutulub.

 

Dünya üzrə hazırki vəziyyət qeyri-stabildir, həkimlərin tövsiyələrindən asılı olaraq karantin rejimi gücləndiriləcək və ya yüngülləşdiriləcək. Çox təəssüf ki, biz buna təsir edə bilmirik, buna görə öz işimizi müasir dünyanın şərtlərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Biz indi hibrid təhsil formasına keçməliyik, hansı ki, özündə əyani və distant təhsilin müsbət tərəflərini birləşdirir və çox ehtimal ki, yaxın 10 ildə bilik ötürülməsinin əsas forması olacaq. Hibrid təhsilin mahiyyəti qrup tələbələrinə özlərinə rahat formatı – əyani və ya distant təhsili seçmək imkanının verilməsidir.

 

Hibrid təhsil nədir?

 

 

Hibrid təhsil indiki şərtlərdə optimal təhsil mühitinin yaradılması üçün yeni, qabaqcıl texnologiyaların köhnə, sınanılmış metodlar ilə birləşməsindən ibarətdir.

 

Hibrid təhsilin xüsusiyyətləri:

 • özündə klassik və yeni texnologiyaları birləşdirir
 • bütün tələbələr – həm klassik təhsilə öyrəşənlər, həm də yenilik tərəfdarları üçün uyğundur.
 • daha öncə mövcud olan texnologiyalar öz işini davam etdirir
 • daha təhlükəsizdir və bilik səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmur

 

Akademiyanın 6 ay ərzində yalnız distant təhsil rejimində işləyən əməkdaşlarının və müəllimlərinin qazandıqları iş təcrübəsi sayəsində həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün tamamilə yeni tədris proqramları hazırlandı və istifadəyə verildi.

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu günün reallığında hibrid həll yeganə məqbul variantdır. Bu cür tədris daha çox fərdi və tələbə yönümlüdür: biz tələbənin tədris prosesindəki rolunu təyin edirik. Hazırda tələbə öz təhsilinin sərhədlərini müstəqil olaraq, təhsil müəssisəsinin müşahidəsi və rəhbərliyi altında genişləndirə bilər. Bütün tələbələr həm fərdi, həm qrup halında inzibati-müəllim heyəti tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət altındadırlar.

Hibrid təhsil öz-özünə yarana bilməz. Həm müəllimlər, həm tədris hissəsi, həm də tələbələr tərəfindən əlavə səylərə ehtiyaca var. Belə yeni modellər təhsilin inkişafına impuls verir, onlar daha effektiv, əlçatan, fərd yönümlüdür və zamanla ənənəvi metodlar üzərində üstünlüyə malik olacaqlar.

 

Nəyi və necə birləşdiririk?

 

 

Hibrid format tədrisdə hər zaman istifadə olunub, lakin əvvəllər qarışıq tədris forması leksiyalar, laboratoriyalar, kitablar və ya paylanan materiallar və ev tapşırıqları ilə məhdudlaşırdı. Bu gün STEP IT Academy-nin seçimli tədris yanaşmaları mövcuddur, o cümlədən sinxron və asinxron onlayn formatlar.

 • İşin və təhsilin birləşdirilməsi

Təşkilatlarda təhsilin əsl uğuru və effektivliyi işin və təhsilin ayrılmaz olmasına əsaslanır. İş təhsilin məzmununun mənbəyi olur, təhsil tələbata uyğun və iş yerində işin icrası zərurətinə uyğun əlçatan olur. Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, fiziki sinif anlayışı öz mənasını itirir, iş təhsilə çevrilir və bu daimi prosesdir.

 • Fərdi və qrup tədrisinin birləşdirilməsi

Avtomatlaşdırılmış tədris texnologiyaları fərdi təhsil və treyninqlərin aparılması imkanı yaratsa da, burada hər şey təhsil alanın nəzarəti altında olmasına baxmayaraq, heç də həmişə təhsil alana ilham vermir və motivə etmir. Bunun əksinə, birgə (qrup formasında) təhsil şagirdlər arasında dinamik ünsiyyətə şərait yaradır ki, bu da bilgi mübadiləsinə gətirib çıxarır.

 • Müəllif hüquqlu materialların və xarici materialların birləşdirilməsi

Müəyyən sahə, məhsul və ya prosesə dair texniki bilik və bacarıqların formalaşdırılması üçün ən yaxşı vasitə müəllif proqramlarıdır. Lakin təhsildə mövcud təhsil müddəti və büdcəsi çərçivəsində müxtəlif ehtiyaclar üçün müəllif proqramlarının hazırlanması çox zaman yerinə yetirilməsi çətin məsələdir. Hazır proqramlar bu məsələnin həllində kömək edə bilər, lakin onlar daha çox ümumi xarakter daşıyır və geniş auditoriya tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulub.

 • Və tam yeni istiqamət: əyani və distant təhsilin birləşdirilməsi

Hazırki şəraitdə bu təhsil forması digərləri ilə müqayisədə daha maraqlıdır. Tədris materialları və tapşırıqlar bizim Mystat sistemində, YouTube və ya MS Teams kimi sosial şəbəkələrdə yerləşdirilə bilər və qarışıq tədrisin aparılmasına şərait yarada bilər, məsələn, tələbə zəruri hallarda və ya öz istəyi ilə bilavasitə sinfə gələ bilər.

 

Hibrid təhsilin üstünlükləri

 

 • Tələbə bilavasitə dərsə hazırlaşmalı və dərsdə iştiraka qədər işini görməlidir.
 • Digər tələbə və müəllimlər ilə sürətli onlayn ünsiyyət hesabına tələbələrin motivasiyası artır.
 • Müəllif materiallarının və ümumi materialların birləşdirilməsi tələbələrə öyrəndikləri fənn üzrə biliklərini dərinləşdirmək imkanı verir
 • Rahat dərs qrafiki
 • Çevik dəyişən tədris ili
 • Müxtəlif üsullar ilə tədrisin keyfiyyətinə nəzarət etmək imkanı: mentorların iştirakı, dərslərin yazılması, yoxlama siyahıları və s.
 • Komanda formasında tədris. Hibrid təhsil – tədris prosesini sosial və şəffaf edən komanda fəaliyyətidir.
 • Evdə iş. Müəllim və tələbələr məsafədən işləyə bilərlər. Tədris prosesinə xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi imkanı yaranır.
 • Gender və sosial ayrıseçkiliyin olmaması: hibrid təhsil zamanı maddi rifah səviyyəsi, fiziki məhdudiyyətlər və ya gender ayırseçkilikləri ilə bağlı problemlər əhəmiyyətli dərəcədə azalmış olur.

 

Xülasə: Akademiya 20 illik fəaliyyətində hazırda hibrid təhsil adlanan sahədə çox irəli gedib:

 

 • Müəllif proqramları Microsoft, Cisco, Autodesk proqramları ilə bərabər tədris olunur
 • Tələbələr həm fərdi, həm də qrup halında tapşırıqları yerinə yetirirlər.
 • Tələbələrimizin əksəriyyəti artıq 2-ci semestrdən təhsili və İT şirkətlərdəki işlərini birlikdə aparırlar
 • Sinifləri interaktiv sistemlər ilə təchiz etməklə planetin istənilən nöqtəsindən dərslərə giriş imkanı yaradılır

 

Hazırda hibrid təhsilin bütün 4 tərkib hissəsinə sahib olmaqla, Akademiya 2020-ci ilin sentyabr ayından bütün arzu edənlərə hibrid təhsil formasını tətbiq etməyə başlayacaq.  Müəllif::

IT STEP Academy

Robotexnika və robotlar

Robototexnika — texnologiya ilə bağlı bir sahəsi olaraq, robotoları, onların dizayn edilməsini, qurulmasını, idarə edilməsi metodlarını, informasiya emalı üçün yaradılan kompüter sistemlərini öyrənir.

Robototexnika — texnologiya ilə bağlı bir sahəsi olaraq, robotoları, onların dizayn edilməsini, qurulmasını, idarə edilməsi metodlarını, informasiya emalı üçün yaradılan kompüter sistemlərini öyrənir. Robotexnika sahəsi getdikcə bütün dünyada  dahada populyar olur.Avtomatik maşınlar istehsal etmək arzusu və ideyası çox daha əvvələ gedib çıxır. Leonardo Da Vinçi robot konstruksiyası üçün eskizlər və planlar hazırlayıb. İnsanlar həmişə tapşırıqları yerinə yetirə və ya onlarla qarşılıqlı əlaqə qura bilən maşınlar yaratmaqla heyran olmuşlar.     Thomas Christaller-ə görə, robotlar "insan imkanlarını genişləndirməyə imkan verən sensor mühərrikləri olan maşınlardır". Robotlar mexatronik komponentlər, sensorlar və kompüter əsaslı idarəetmə funksiyalarından ibarətdir. Robot texnikası dizayn, istehsal v

ШАГ логотип

Uşaqlar üçün yaradılmış 4 proqramlaşdırma dili

Digital bir dünyaya göz açan uşaqların-bu istiqamətdə inkişafları çox asan olacaq. Texnologiyayla iç-içə yaşayacağımlz günlərə doğru irəlilədikcə düzgün istiqamət seçmək çox əhəmiyyətlidir.

Digital bir dünyaya göz açan uşaqların-bu istiqamətdə inkişafları çox asan olacaq. Texnologiyayla iç-içə yaşayacağımlz günlərə doğru irəlilədikcə düzgün istiqamət seçmək çox əhəmiyyətlidir.   Onlar səy göstərərək proqramlaşma bacarıqlarına sahib olarlarsa, gələcəkdə bunu bacarmayanlardan daha üstün olacaqlar. 4 yaşından 12 yaşınadək kiçik yaşlı uşaqlar üçün bu proqramlaşma dillərini tövsiyyə edərdim:   Scratch.     Massaçusets Texnologiya Universitetinin “Lifelong Kindergarten Lab” tərəfindən yaradılan proqramlaşdırma dilidir. Uşaqlara proqramlaşmanı öyrətməyə başlamanın ən yaxşı dili məhz budur. Öyrənilməsi asan olması ilə yanaşı, valideynlər üçün də təlimat və vəsaitləri də mövcuddur. Scratch real animasiyaların hazırlanması, p

ШАГ логотип

Robototexnika və süni intellekt haqda maraqlı faktlar

Süni intellekt intellektual maşın yaratmağı, xüsusən yalnız insanlara məxsus olduğu düşünülən yaradıcı fəaliyyətlə məşğul ola bilən intellektual proqram yaratmağı özünə məqsəd götürmüş elm və texnologiyadır. Bu elm həmdə insan intellektinin araşdırılması kimi də başa düşülür.

Süni intellekt, robotexnika və dron mühəndislərinin ABŞ-da aylıq orta hesabla 11,000 dollar qazandığını bilirdiniz? Azyaşlılar isə erkən yaşda texniki biliklər əldə edərək öz gələcəyini indidən qura bilərlər.   Süni intellekt intellektual maşın yaratmağı, xüsusən yalnız insanlara məxsus olduğu düşünülən yaradıcı fəaliyyətlə məşğul ola bilən intellektual proqram yaratmağı özünə məqsəd götürmüş elm və texnologiyadır. Bu elm həmdə insan intellektinin araşdırılması kimi də başa düşülür.   Süni intellektlər haqqında maraqlı faktlar Süni inttelktlərin istifadə olunduğu ağıllı sistemlərdə əksər hallarda qadın səslərindən istifadə olunur. 997-ci ildə Deep Blue adlı komputer məşhur şahmat çempionu Harri Kasparovu məğlub edib 2015-ci ildə Yaponya tədqiqatçıları bildiriblər ki, &ou

ШАГ логотип

Uşaqlar proqramlaşdırmanı niyə öyrənməlidirlər?

Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri proqramlaşdırma dillərinin vacibliyini bildikləri üçün təhsil sisteminin bir hissəsi halına gətiriblər.

Siz bilirsiniz indi proqramlaşdırma tədris proqramlarının oxu və yazı bacarıqları qədər vacibdir? Bəzən valideynlər düşünür ki, humanitar yönümlü uşaqlara proqramlaşdırma öyrənmək lazım deyil. Əslində isə bu belə deyil. Proqramlaşdırma hər bir uşağın intellektini, faydalı universal bacarıqlarını inkişaf etdirir. Gələcəkdə harada işləmələrindən asılı olmayaraq onlara bu bacarıqlar lazım olacaq, onlara sonsuz imkanlar açacaqdır. Jan Piajen illər öncə  təhsilini hədəfini-"digər nəsillərin etdiklərini təkrarlayan deyil, yeniliklər edə bilən fərdlər yetişdirmək” kimi vermişdi. Artıq gənc nəsil keçmişdə öyrəndiklərini tətbiq etməməli, özü yeniliklər yaratmalıdır.     Kompüter əsri olduğu üçün hər bir şagirdin kompüter bilikləri nə qədər yüksək olarsa, onun yeniliklər yaratmaq ba

ШАГ логотип

Bootcamp

Yanvarın 10-dək 20%-dək endirimlər! Endiriminizi menecerdən soruşun

Ətraflı

Bu sayt Cookies istifadə edir

Məxfilik Siyasəti və Qanuni Məlumat